top of page
Yuvarlak Kütüphane

KREDO KÜTÜPHANESİ

13 Adımda Şirket Kuruluşu ve Pratik Rehber

İşinizi Nasıl Kurabilirsiniz? Pratik Rehber’i, yeni iş kurmak isteyenler için en hızlı ve verimli yoldan iş fikrini hayata geçirmeleri için pratikte yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.  Kılavuz niteliğindeki çalışmanın girişimcilerimize yardımcı olacağını umuyoruz.

Pratik Bilgiler | Yasa ve Mevzuatlar

Serbest Bölge Şirketleri

Serbest bölge şirketleri, Mağusa Serbest Bölgesi’nde bulunan Serbest Liman ve Bölge (SLB) Müdürlüğü tarafından kayıt edilir. SLB şirketlerindeki iştiraklerde hissedar veya direktörler ile ilgili uyruk kısıtlaması yoktur ve en az 2 en çok 50 kişi tarafından kurulup tescil edilebilmektedir. Serbest Bölge’de faaliyette bulunmak isteyen tüm gerçek veya tüzel kişiler serbest bölge şirketi kurabilir. 

Hizmetlerini iç piyasaya ihraç etmedikleri sürece, kazançları gelir vergisi ile kurumlar vergisinden ve gümrük vergisinden muaftır. İthal edilen tüm mallar KDV’den muaftır. Kar transferi serbesttir ve vergisi yoktur.

fagamusta_serbest_bolge.jpeg

Yeni çıkan gelişmeler ve teşviklerden haberdar olmak için mail adresinizi kayıt ediniz

Kayıt için teşekkürler!

bottom of page