top of page

Vergi ve
Mali Hukuk Danışmanlık Hizmetleri

Vergi danışmanlığı hizmetleri kapsamında Vergi Usul Yasası, Kurumlar Vergisi Yasası, Gelir Vergisi Yasası, Katma Değer Vergisi (KDV) Yasası, Pul Vergisi Yasası, Banka Ve Sigorta İşlemleri Vergisi Yasası, Taşınmaz Mal Vergisi (Esas) Yasası gibi yasalar ile Teşvik Mevzuatı ve Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları çerçevesinde vergi tasarrufu sağlayacak şekilde vergi planlaması yapılmaktadır.

Mali Hukuk danışmanlığı hizmetleri kapsamında Şirketler, Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Ünvanlar Yasası, Ticaret Markaları Yasası, Patentler Yasası, Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Yasası Yasası  gibi yasalar ile Yerel  ve Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde hukuksal planlama  ve uygulama hizmetleri yapılmaktadır.

Vergi Danışmanlık Hizmetleri

 • Vergi Planlaması ve Vergisel Esaslara Uygunluk Çalışmaları

 • Vergi Politikalarının Geliştirilmesi ve Vergi Optimizasyonu

 • Yerel Vergi Durum Planlaması ve Vergi Stratejilerinin Geliştirilmesi

 • Vergi İhtilaflarının Çözümlenmesi

 • Vergisel Yükümlülüklerin Tespiti ve Yerine Getirilmesi

 • Vergisel Konularda Danışmanlık Hizmetleri

 • Sürekli Vergi Danışmanlığı

 • Vergi Uyuşmazlıklarında Şirketin Vergi Daireleri ve Vergi Mahkemeleri’nde temsil edilmesi,

 • Uluslararası Mevzuat, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma Hükümleri dikkate alınarak Uluslararası Vergi Planlanması ve Vergi Stratejilerinin Geliştirilmesi

 • Önemli bir key word Uluslararası Vergi Planlanması

2

Mali ve İş Hukuğu Danışmanlık Hizmetleri

 • Sermaye ve Şahıs Şirket Kuruluşları ve Şube Şirket Kuruluşları ve ilgili Danışmanlık Hizmetleri[1] 

 • Marka, Patent ve Ticari Ünvan Tescil İşlemleri

 • Nevi Değişikliği İşlemleri

 • Alım-Satım ve Hisse Devir İşlemleri

 • Devir, Birleşme ve Bölünme İşlemleri

 • Tasfiye İşlemleri

 • Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Sermaye Azatlımı İşlemleri

 • İş Yasası / Çalışma Yasası /Taşınmaz Mal Yasası alanlarında Danışmanlık Hizmetleri

 • Diğer iş Hukuki Konular Hakkında Danışmanlık

 

Yasaların ve mevzuatın sürekli değişmesi ve gelişim göstermesi nedeniyle özellik arz eden bazı hukuki konularda kendi alanlarında uzmanlaşmış danışmanlar ile işbirliği yapılmaktadır.

bottom of page