top of page

Profesyonel
Personel
Eğitimi

Kredo Academy 10 yılı aşkın bir süredir uluslararası uzman ekibi ile kurumlara yönelik eğitim hizmetlerini sürdürmektedir. Kıbrıs’ta birçok eğitim ve danışmanlık projesinde görev alan uzman ekip, Kıbrıs pazarını ve koşullarını yakından tanımakta ve eğitimlerde uluslararası tecrübe ışığında, yerel koşullara uygun örnekler kullanmaktadır.

Pazarlamadan finansa, stratejik planlamadan

e-ticarete ve yasal mevzuatlara kadar bir çok konuda uluslararası uzman ekibi ile sayısız sivil toplum örgütüne ve özel şirkete eğitim programı sunmaktadır.

 

Kredo Academy, 3 Ekim 1988 tarihli ve 88 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü’nün 7(1) maddesi uyarınca, KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 30 Haziran 2013 tarih ve 565/13 No’lu “Özel Eğitim ve Öğretim Kurumu Açma İzin belgesine sahiptir. Bunun neticesinde kurumumuz, gerçekleştirdiği tüm eğitimler için katılımcılara, KKTC Millî Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı katılım veya başarı belgesi takdim edebilmektedir.

Muhasebe ve Raporlama Eğitimi

a

2

Mali Analiz Teknikleri ve

Maliyet Muhasebesi Eğitimi

a

bottom of page