top of page

Muhasebe ve
Mali Müşavirlik

Tüm işletme faaliyetlerinin temelini oluşturan finansal muhasebe kayıtlarınızın yasal mevzuata uygun olarak oluşmasında, Vergi ve Sosyal Güvenlik yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde, yasal beyannamelerinizin eksiksiz ve vaktinde tamamlanmasında sizlere çözümler sunmaktayız.

Finansal Muhasebe Hizmetleri

 • Finansal Muhasebe İşlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Vergi Mevzuatı esas alınarak yürütülmesi

 • Muhasebe Sistemi’nin Kurulması ve Danışmanlık, Kontrol Faaliyetlerinin yerine getirilmesi

 • Yılsonu Mali Tabloları, Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması

 • İlgili Dönem Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi

2

Mali Müşavirlik Hizmetleri

 • Aylık Belge ve Kayıt Kontrolü

 • Aylık Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi

 • Yıllık Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi

3

Personel Muhasebesi ve

Sosyal Güvenlik Hizmetleri

 • Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü

 • Bordro ve hesap pusulalarının müşterinin uygun gördüğü yöntem ve yol ile çalışanlara iletilmesi

 • Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı bildirgelerinin düzenlenmesi

 • İşyeri tescil işlemlerinin yapılması

 • İşten ayrılan Personel için İhbar ve Kıdem Tazminatı tutarlarının hesaplanması

 • İşe giriş ve çıkışlar da kanuni bildiimlerin yapılması

 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formların hazırlanması

 • Çalışanların hesaplamalar hakkında ki sorularının cevaplandırılması konusunda yardımcı olunması

 • Maaş ödemelerinin yapılması aşamasında yardımcı olunması

bottom of page