top of page

Kurumsal
Finansman
Danışmanlığı

Günümüzün hızlı rekabet dünyasında şirketinizin geleceğini belirleyebilmek için finansal raporları anlamlandırabilmek, doğru kararları alabilmeleri bakımından hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda Kredo, iş ortağınız olarak şirketinizin mali analizinde ve bütçe planlamasında sizinle birlikte çalışarak stratejik planlamanızda sizlere mali danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca belirlenen stratejilere ulaşabilmek için yapacağınız yatırımlarda kurumunuzun finansman ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü yerli ve yabancı mali kaynak destek programları çerçevesinde fizibilite çalışmaları, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) ve Kalkınma Bankası kredilendirme projeleri ve Türkiye ve AB kaynaklı hibe Programlarına başvurularınız için iş planı ve Proje hazırlama danışmanlığı vermektedir.

Fizibilite Çalışmaları

a

2

Yerel ve Yabancı Hibe Destek Programları Danışmanlığı

a

3

DPÖ, Kalkınma Bankası Projelendirme

a

4

Bütçe Planlama ve Analizi

a

5

Finansal Analiz

a

6

Şirkete Özel Mali Analizler

a

7

Uluslararası Muhasebe Standartları

(IFRS'e Geçiş Danışmanlığı)

a

8

Şirket Birleşmeleri

a

9

Şirket Alım ve Satımları

a

10

Şirket Değerlendirmeleri (Due Diligence)

a

11

Yeniden Yapılanma (Finansal/Yönetim)

a

12

Finansal Tabloların Yabancı Para Birimine Uygulanması

a

bottom of page