top of page

Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Yasal mevzuat çerçevesinde şirket yükümlülüğünde olan mali raporların hazırlanması aşamasında uzman kadromuz ve değişik sektörlerdeki tecrübemizi birleştirerek şirketinize Bağımsız Denetim hizmeti sunmaktayız. Kredo krucu ortağı olduğu Certified Charered Accountant firmsı ile berabe KKTC merkez bankası tarafndan yetkilendirilmiş denetim kuruluşlarından biridir. Ayrıca denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatlarını da verdiğimiz hizmetin önemli bir katma değeri olarak değerlendirmekteyiz.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) Göre Hazırlanmış Mali Tabloların

Denetimi ve Danışmanlık

a

2

Birleşik Krallık Muhasebe Standartları'na

(UK GAAP) Göre Hazırlanmış Mali Tabloların Denetimi ve Danışmanlık

a

3

Kuzey Kıbrıs Vergi Yasalarına ve Mevzuatına Göre Hazırlanmış Mali Tabloların Bağımsız Denetimi

a

4

Ara Dönem Finansal Raporlama Hizmetleri

a

5

AB Projelerine Bağlı Harcama Tasdik Raporları

a

6

İç Kontrol Sistemi ve Risk Denetimi

a

7

Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama Çalışmaları

a

8

Şirket İçi Raporlama Sistemi'nin

Kurulması veya İyileştirilmesi

a

9

İç Kontrol ve Denetim Sistemi Değerlendirilmesi

a

10

İç Denetim Departmanı Kurulması ve Yapılandırılması

a

bottom of page